Olen 40-vuotias varavaltuutettu ja kolmilapsisen sateenkaariperheen äiti Tampereelta ja Pirkanmaan Vihreiden aluevaaliehdokas.

Tammikuun 23.päivä käydään historialliset ja todella tärkeät aluevaalit. Vaaleissa valitaan edustajat tuleville hyvinvointialueille, jotka vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.

Neuvolapalvelut ja kouluterveydenhuolto. Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu. Mielenterveys- ja päihdepalvelut. Ikäihmisten palvelut ja omaishoitajien tuki. Sateenkaarikansan palvelut ja moninaisuuden tunnistaminen. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja perheiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden välinen yhteistyö. Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki.

Tässä muutama esimerkki niistä hyvinvointialueen palveluista ja tehtävistä mitä haluan tulevana aluevaltuutettuna olla edistämässä.

Voit äänestää minua Pirkanmaalla numerolla 160.

Lupaan jatkaa Tampereella aloittamaani työtä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi koko Pirkanmaan alueella. Sillä sateenkaariperheen ja erityislapsen äitinä tiedän ja ymmärrän, miten vaikea välillä on löytää oikea-aikaista apua ja tukea arkeen, niin itselle kuin kaikkein tärkeimmälle ja rakkaimmalle. Omalle lapselle.

Kiitos tuesta.

Työskentelen tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajana päiväkodissa. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuus ja hyvinvointi ovat lähellä sydäntäni. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut ovatkin olleet edellisissä kuntavaaleissa kantava teemana ja olen tehnyt töitä näiden asioiden eteen viimeisten vuosien ajan mm. jäsenenä ja varajäsenenä sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Haluan olla mukana rakentamassa myös laadukkaita palveluita meidän ikäihmisille ja omaan kosketuspintaa heidän arkeensa kotihoidossa työskentelyn kautta. Haluan pitää myös omaishoitajien puolta ja huolehtia heidän jaksamisestaan.

Olen ahkera julkisen liikenteen käyttäjä ja haluan olla mukana kehittämässä jokaiselle tamperelaiselle kestävää ja kattavaa joukkoliikennettä sekä monipuolisia mahdollisuuksia liikkua. Meidän tulee huomioida kaupunkisuunnittelussa palveluiden saavutettavuus ja esteettömyys. Palveluiden tulee ulottua myös ratikkareittien ulkopuolelle ja kaikilla tulee olla mahdollisuus liikkua kaupungissa monipuolisesti. Eri palvelut, vapaa-ajan viettoon liittyvät paikat ja myös lähimetsät tulee olla helposti saavutettavissa joko kävellen, pyöräillen tai joukkoliikennevälineiden avulla. Kaupunkitilan ja lähiöiden tulee olla viihtyisiä ja asukkaiden käytettävissä, jolloin siellä on mukava oleskella ja viettää aikaa. Lähimetsät on suojeltava liialta rakentamiselta ja niiden tulee säilyä niin asukkaiden virkistäytymisympäristönä kuin myös varhaiskasvatusikäisten ja koululaisten oppimis- ja retkeily-ympäristönä.

Vapaa-ajalla laulan omaksi iloksi ja kakkosalttona Naiskuoro Miskantissa, käyn teatterissa ja elokuvissa sekä vietän aikaa ystävien ja perheen kanssa. Viime aikoina olen löytänyt itseni myös ratkomassa pakohuonepelejä ystävien seurassa.

Politiikasta olen ollut erityisen kiinnostunut vuoden 2017 kuntavaaleista asti. Löydän itseni helposti erilaisista vastuutehtävistä, koska minulla on vahva tahto vaikuttaa asioihin. Tällä hetkellä olen Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja, Pirkanmaan Vihreiden ja Vihreiden Naisten hallituksen jäsen, Tampereen Seudun Vihreiden Naisten ja Naiskuoro Miskantin hallituksen puheenjohtaja, Pirkanmaan Voimian ja SuPerin paikallisosaston hallituksen jäsen sekä Vuoreksen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja.